معاون برنامه ریزی

رسانه جدید

حمیدرضا مختاری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان هیرمند 

با بیش از 27 سال سابقه خدمت در استانداری سیستان و بلوچستان و دارای مدرک لیسانس عمران و فوق لیسانس عمران با گرایش سازه و دکتری مدیریت استراتژیک کسب و کار(DBA)   .

از جمله سوابق کاری ایشان:استاددانشگاه، کارشناس دفترفنی استانداری سیستان و بلوچستان، ناظر ستاد بازسازی کشور افغانستان،

کارشناس نظارت شورای فنی استان،کارشناس امور زیرربنایی امورروستایی وشواهااستانداری، کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی پروژه ها
مسئول و مدرس سامانه جامع آبادی های استان ، مسئول شبکه نظارت حوزه روستایی استان، مهندس ناظر پروژه های عمرانی استان سیستان و بلوچستان  و ... اشاره کرد.