معاون سیاسی فرماندار هیرمند

 

 

معاون

آقای براتعلی خمر

  • کارشناس سیاسی و انتخابات بخشداری آشار شهرستان سرباز
  • مسئول حراست فرمانداری شهرستان سرباز
  • معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سرباز
  • مسئول حراست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری سیستان و بلوچستان
  • کارشناس پرسنلی حراست اداره کل استانداری سیستان و بلوچستان
  • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری
  • معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری هیرمند