ارگ جلال آباد

رسانه جدید

بنای ارگ جلال آباد در کیلومتر 18 جاده زابل هیرمند، در فاصله 600 متری جهت شمال جاده مذکور قرار دارد و در تاریخ  16/06/1383 به شماره ثبتی 11092 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این بنا در اواخر دوره قاجار تا اوایل دوران پهلوی محل سکونت ملک محمد علی خان کیانی مشهور به خان ملک بوده؛ به استناد  شجره نامه باقیمانده از وی، نیای  سی و هفتم ملک محمد علی خان کیانی، شاه اسطوره ای ایران زمین  کیخسرو بوده است.

این بنا مانند دیگر بناهای شاخص سیستان به جهت مصون ماندن از شر رطوبت و زه زمین بر روی تپه ای طبیعی ساخته شده و دارای پلانی مربع شکل با حیاط مرکزی و چهار برج دیده بانی در گوشه های بنا است.ارگ جلال آباد یکی از شاهکارهای معماری منطقه سیستان است که  عناصر و جزئیات معماری ایرانی، در قالب جرزها، پوشش ها و تزینات خشتی و گِلبُری زیبای ورودی در بطن این بنا مشهود است و به واسطه این توان بالقوه، می توان از این بنا به نام "موزه معماری شمال سیستان" یاد کرد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۴۴